Blir det effektivare att arbeta med digitala arbetssätt?

Byggmässan frågar Hantverksdata om digitaliseringen i branschen. De levererar nordens största affärssystem för hantverkare och fått följa 80 000 kunder på den digitala resan.

Vilka är de största drivkrafterna hos era kunder för att välja att digitalisera sin verksamhet?

Att ha full kontroll på hela kedjan oavsett verksamhetsdel, från kontoret med ekonomi och projektledare till hantverkarna ute på arbetsplatsen, är något våra kunder prisat genom åren. Hos oss behöver du inte välja, du kan få en komplett och modern helintegrerad lösning, eller kanske ett delsystem sammankopplat med befintliga systemlösningar beroende på behov.
– Vi är inte bara störst inom det vi gör utan ligger även i teknologins absoluta framkant, säger Mikael Viotti, vd för Hantverksdata.

Vad är det som driver er?

Att underlätta hantverkarens arbete är alltid syftet, och med snart 50 år som bolag börjar vi bli ganska duktiga på att både förstå och leda våra kunders digitaliseringsarbete. Vi är ett expanderande företag och vi arbetar ständigt med att ligga i framkant med digitaliseringen och på så sätt bidra till en ökad lönsamhet hos våra kunder, säger Peter Myrman, Affärsutvecklare Bygg.

Vad är unikt med er lösning?

Entré är affärssystemet som passar alla typer av företag inom branschen, oavsett om det är en- mansfirman eller miljardföretaget med flera hundra anställda. Vår app, som kunderna älskar, möjliggör att arbetet flyttar ut från kontoret både fysiskt och individmässigt. Platschefen har full kontroll på sitt projekt ute på arbetsplatsen och kan till exempel enkelt attestera tider och leverantörsfakturor. Den inbyggda tidplaneringen säkerställer att projektet går som planerat och att eventuella problem snabbt kan identifieras och åtgärdas. Tack vare att allt är integrerat är det alltid helt uppdaterade uppgifter som presenteras och gör att viktiga beslut fattas utifrån verifierade fakta. Detta snabbar på besluten och arbetet löper på i en snabbare takt.

Blir det effektivare att arbeta med digitala arbetssätt?

Det är fantastiskt att se hur snabbt nya användare omfamnar det digitala arbetssättet. Effektiviseringsaspekten behöver nog inte ifrågasättas, men värdena som frigörs av att distribuera ut tidigare kontorsuppgifter och samtidigt erhålla bättre ordning och reda centralt, har i högsta grad varit en stor del av framgången i många av våra kunders verksamhet.

För de företag som driver en verksamhet med byggservice är snabbheten med underlag en nyckelfaktor för att nå framgång. Tid och material önskar man få fram så snart som möjligt för att kunna fakturera med rätt underlag snabbare än man tidigare har kunnat göra. Digitala leverantörs- och kundfakturor är en självklarhet som spar tid och underlättar sammanställandet till sin kund. Systemet har även en tidsbokning som gör att man kan planera in arbete i förväg och även tilldela hantverkarna på de olika uppdragen. Med Entré sker allt detta med väl utvecklade flöden som underlättar och ökar lönsamheten, säger Peter Myrman.

Nordens största affärssystem, Hantverksdata, har idag över 80 000 användare och 50 års erfarenhet i branschen. Användarna finns i alla hantverksbranscher, allt från bygg och el till VVS och målare. Hantverksdata har över 180 anställda i de nordiska länderna, och är med det ledande i Norden inom affärssystem och utveckling för hantverkare. När världen blir mer och mer digitaliserad, kan vi erbjuda en komplett och sammanhängande digital resa för både projekt och byggservice.

För att inte missa något, prenumerera på vårt nyhetsbrev
Scroll to Top