Digitalisering är vägen till hållbara och mer lönsamma byggprojekt

Digital transformation är ett område som de flesta större bolag har högt upp på sin strategiska agenda. Byggmässan träffar Claes Seldeby, vd på Ahlsell som har ett starkt digitalt fokus som ska prägla koncernens verksamhet under de närmaste åren.

Arbetet handlar om att skapa lösningar som på ett effektivt sätt stödjer och förbättrar verksamheten, men också gör vardagen enklare för kunder, leverantörer och medarbetare. Ett konkret exempel är deras tjänst Bygglogistik.

Allt fler byggföretag inser att förbättrad bygglogistik kan minska produktionskostnaderna, spara värdefull tid och bidra till miljö- och hållbarhetsarbetet på byggplatserna. Här leder digitala lösningar till effektivare logistikflöden som skapar nya förutsättningar när det kommer till lagring, transport, leveranser och materialhantering.

Styrning av både material och resurser
För att möta efterfrågan på effektivare logistikflöden har Ahlsell tagit fram tjänsten Bygglogistik som nu implementeras i projekt över hela Sverige. Tjänsten bygger på noggrann planering och samordning av alla leveranser där materialet lastas av och bärs in direkt till den plats där det ska användas i projektet.

– Tittar man på produktivitetsutvecklingen inom svensk byggindustri under de senaste 30-40 åren, så har det hänt väldigt lite. Bygglogistik är Ahlsells bidrag i arbetet med att utveckla hållbara och mer lönsamma byggprojekt. Det är ett konkret exempel på hur digitala plattformar används i kvalificerade logistiklösningar med styrning av både material och resurser, säger Ahlsells vd Claes Seldeby som är en av talarna på Byggmässan i Göteborg 2021.

Bygglogistik i Ahlsells regi innebär tillgång till digitala plattformar som hjälper byggprojekten att styra material och logistikresurser från leverantören fram till den slutliga montageplatsen i byggproduktionen.

– Med just-in-time leveranser och inbärning av material till rätt plats följer, utöver spårbarhet och mätbara nyckeltal, även mjuka värden som bidrar till en mer hållbar arbetsplats. Färre och mer genomtänkta transporter minskar byggets miljöpåverkan och med välorganiserade arbetsområden blir säkerheten högre och arbetsmiljön bättre, säger Claes Seldeby.

Ahlsell Innovation Lab utvecklar morgondagens digitala upplevelser

Ett viktigt öga mot framtiden är Ahlsell Innovation Lab som arbetar med att ta fram morgondagens digitala upplevelser. Med en horisont på 3–5 år testas nya tekniker, funktioner och tjänster som ska driva utvecklingen framåt inom olika områden.

En spännande idé som labbet gått vidare med handlar om Building Information Modeling, BIM. Syftet är att förstå hur dessa digitala arbetsmetoder som används i byggindustrin påverkar Ahlsell i rollen som både distributör och tillverkare.

– Jag ser fram emot Byggmässan och att få dela med mig av hur Ahlsell arbetar med digitalisering i syfte att öka effektiviteten inom svenskt byggande. Ett annat viktigt område som jag gärna vill lyfta är vikten av jämställdhet och mångfald och hur ett inkluderande förhållningssätt kan bidra till att stärka branschens konkurrenskraft och kompetensförsörjning, avslutar Claes Seldeby.

För att inte missa något, prenumerera på vårt nyhetsbrev
Scroll to Top