Samla byggprojektets dokument digitalt

Byggmässan kollar läget med DOX och deras molnplattform med den senaste tekniken om digitalisering och säkerhet.

Berätta om projektportalen
DOX projektportal ger ordning och reda för de som exploaterar, bygger, förvaltar och underhåller byggnader och/eller hela stadsdelar, både under projektering och byggfas. DOX är en portal där en inloggning ger åtkomst till flera tjänster inom byggsektorn.

Hur effektiviseras byggprocessen genom att använda DOX?
Användningsområdena är många; i DOX revideras automatiskt nya handlingar med en smart versionshantering. Det finns också funktioner som exempelvis QR–kodstämpling på ritningar och ärendehantering i projektering och byggfas.

Med ärendehanteringen får man bättre kontroll över byggprocessen. Modulen är flexibel och kan användas för exempelvis fråga-svar, att göra-listor och projekteringsmöten. Automatiska påminnelser säkerställer att ärenden inte glöms bort utan åtgärdas inom utsatt tid och bidrar till ett effektivare arbetssätt.

Detta minskar antalet fel och kvalitetssäkrar projektet, vilket i sin tur leder till ökad lönsamhet och minskad byggkostnad. Självklart är portalen både storleks- och plattformsoberoende och vi kan garantera en trygg, och kraftfull lagring som följer svensk lag, berättar Peo Staam, marknadschef.

Hur säker är er lösning?
All drift och lagring sker närlagrat i Sverige och DOX äger alla servrar, som finns på olika fysiska adresser och enbart hanteras av medarbetarna på DOX. Det gör projektportalen unik och gör att man kan lita på att filerna lagras tryggt och säkert inom Sveriges gränser.

Via DOX har man tillgång till alla projekt, dokument, ritningar, data och annat på en enda adress. Arbeta hemifrån på egna villkor och få en fungerande vardag. Portalen är en helt kundanpassad tjänst med whitelabel-möjlighet och är uppbyggd enligt en lättillgänglig mappstruktur där all kommunikation och information är krypterad. Dokumentlagringen sker med hjälp av flera olika säkerhetslager.

Tack vare Single Sign-On, 2-faktorsautentisering och rättighetsstyrda användarkonton ser man enkelt till att ingen obehörig kommer åt dokumenten, ett område vi har jobbat stenhårt med berättar Jovan Paskota, utvecklingschef. Jovan berättar vidare att denna funktionalitet har tagits emot mycket bra utav våra kunder, eftersom behovet är så stort.

Vad är Single Sign-On?
Med Single Sign-On behöver man bara logga in på ett ställe och kommer sedan åt övriga tjänster inom organisationen som kopplats ihop. Man kan exempelvis enkelt nå förvaltningssystem eller ekonomisystem utan att behöva logga in på nytt. Autentiseringen sker automatiskt vilket ger ett produktivare flöde utan avbrott.

DOX är helt enkelt projektportalen som håller ihop byggprocessens alla dokument, avslutar Peo Staam, marknadsansvarig.

Fakta om DOX
DOX bildades 1985 och är en av Sveriges mest använda projektportaler som används av landets ledande byggföretag sedan 1990-talet. DOX håller ordning på 1000-tals byggprojekt och portalen har idag 100 000-tals användare.

Läs mer på:
dox.se

Kontakta Dox:
E-mail: info@dox.se
Tel: 0500-495080

För att inte missa något, prenumerera på vårt nyhetsbrev
Scroll to Top