Starkare affärsnytta i en cirkel än i en linje

 Återbruk är i ropet och tegel är traditionellt ett material som lämpar sig väl för återbruk. ” Tegelstenen har ett högt symboliskt värde i återbruk. Det är enkelt att se tegelstenen vandra från rivning in i ett nytt projekt”. säger Jacob Steen VD, Brukspecialisten.

Hur ser ert arbete ut kring cirkulärt byggande?
Vår ambition är att försöka hitta cirkularitet kring ett material. Tegel lämpar sig naturligt för cirkulära flöden i både underhåll- och renoveringssynpunkt.

En viktig nyckel för oss var när vi började arbeta med en dansk leverantör. Under samarbetsåren förstod vi kraven för att kunna ta tegel från en rivning in i ett nytt projekt.

Det ställs exempelvis kvalitetskrav som CE-märkningar. Det föll sig ganska naturligt att få en linjär modell att bli cirkulär. Sättet som vi hanterar material kunde vi göra om till en cirkel istället.

Förstadiet och förberedelser är oerhört viktigt. Hur får vi en tegelfasad att stå så länge som möjligt? Hur man river för att kunna återuppta material i nyproduktion igen ligger överst på agendan. Även när man bygger behöver man tänka hur detta skall återanvändas sedan.

Hur skall vi förbereda oss för att dessa delar går att plocka ner igen? Vi tar hand om hela kedjan; projektering och materialförsäljning inför nyproduktion, konsultation och materialförsäljning inför underhåll och renovering samt nu ett stöd inför rivning in till vår återbruksproduktion. Vår verksamhet och kompetens faller enkelt in i modellen.

När vi betraktade avfallshierarkin faller det sig naturligt att arbeta utifrån en cirkel istället för en linje. Det finns en starkare affärsnytta i en cirkel än i en linje.

Vad tror du driver projekt att välja återbrukat material?
Kravställarna är viktigast. Den förändringen som kommer ske initieras av beställarsidan, när de har en vision om att förändra någonting. Skall man kunna vinna ett anbud på lika villkor måste kraven tydligt vara utställda i specifikationen i upphandlingen från beställare.
Ser man att kunden förändrar sig ställer tillverkarna om också. Efterfrågan behöver skapas och där är de större beställarna viktiga nycklar. Marknadskrafter styr efterfrågan och tillverkning.

Ser ni några tydliga trender i återbruk?
Man blir mer bekväm med avfallshierarkin. Behöver vi bearbeta avfall mindre och får in det i en ny cirkel kommer det signalera ett väldigt högt värde där återanvändning och återbruk är högsta nivån. De varor vi inte behöver skicka som avfall eller ens materialåtervinna kommer bli högt eftertraktade. Det kommer sätta en kulturell status på vad som är en bra produkt. Inte enbart inom bygg utan alla typer av produktioner. Målet är att tillföra minsta möjliga energi för att få en produkt att bli cirkulär.

Har du några tips för byggföretag som vill arbeta mer med återbrukat material?
När man står inför en förändring och man skall riva någonting, måste man börja se rivningen och byggavfallet som någonting vi skall bygga våra samhällen av. Tegelstenen har ett högt symboliskt värde i återbruk. Det är enkelt att se tegelstenen vandra från rivning in i ett nytt projekt.

Måste vi riva behöver vi ta hand om materialet, ta vara på råvara som skall in i produktioner igen. Alla som skall bygga nytt behöver omvärdera vart saker kommer ifrån.

Värdet ligger inte i jungfruliga material, värderingarna styr mer och mer och vi går mot återbrukat.

Brukspecialisten är ett specialistföretag som säljer tjänster och systemlösningar inom murat & putsat byggande. Företaget har kompletta system inom tegel, puts och betong för både nyproduktion och renovering, samt konsulttjänster inom fasadprojektering. Arbetar med cirkulärt byggande med tegel genom konceptet Grönt Murverk där även återbruk av tegel ingår. Företaget finns med säljkontor, yrkesbutiker och konstruktörer i Stockholm, Göteborg och Malmö.

För att inte missa något, prenumerera på vårt nyhetsbrev
Scroll to Top