Galaxen Bygg vänder fokus mot ett hållbart arbetsliv inom byggsektorn

En av Byggmässans tre fokusområden är hållbarhet, vilket kan vara bredare än vad man initialt tänker. Material och miljömässig hållbarhet är en stor del, men minst lika viktigt är den sociala hållbarheten. Galaxen Bygg är en av de största aktörerna inom hållbart arbetsliv inom byggbranschen och lyser med sin närvaro på Byggmässan. I denna intervju får vi veta vilka Galaxen Bygg är och varför de passar så bra på mässgolvet!

Berätta lite mer om vilka ni är

Galaxen Byggs vision är ett hållbart arbetsliv i byggsektorn. Vi bidrar till hälsa och kompetens i byggsektorn genom att matcha till jobb, stötta vid rehabilitering samt utbilda inom arbetsmiljö och hälsa. Galaxen Bygg AB är ett unikt branschinitiativ som grundades 1986. Vi hittar möjligheter till anpassade anställningar i företag för personer med funktionsnedsättning och med bakgrund från byggsektorn. Galaxen Bygg hjälper också arbetsgivare att lyckas i rehabiliteringsarbetet och underlättar för chefer, HR och medarbetare genom att identifiera behov, coacha, planera och följa upp förebyggande och rehabiliterande insatser. Vi träffar flertalet av alla elever i gymnasiets bygg- och anläggningsprogram varje år för att informera om arbetsmiljö, säkerhet och hälsa och utbildar också redan yrkesverksamma inom arbetsmiljö och hälsa.

Företaget ägs gemensamt av Bravida, Byggföretagen, JM, NCC, Måleriföretagen i Sverige, Peab och Skanska.

Varför är det ni gör viktigt?

Genom det uppdrag vi har bidrar vi till kompetensförsörjning i byggbranschen och verkar för att yrkesverksamma med någon funktionsnedsättning ska kunna vara kvar i branschen. Viktigt är också att vi ökar kunskaperna om arbetsmiljö och hälsa i byggbranschen, dels genom vårt uppdrag på bygg- och anläggningsprogrammen och dels genom våra utbildningar – allt för att ge bästa möjliga förutsättningar för ett långsiktigt och hållbart arbetsliv.

Vad är de roligaste med att få jobba med Byggbranschen?

Byggbranschen är full av kompetenta och erfarna yrkesmänniskor som vi får möjlighet att arbeta med. Det är en bransch med intressanta och för samhället viktiga projekt.

Vad kommer ni visa upp på Byggmässan 2023?

Vi kommer att visa upp de tjänster vi har vi har för att bidra till ett hållbart arbetsliv i byggsektorn.

Det ska bli riktigt spännande att se allt ni har att erbjuda under Byggmässan den 26-27 april 2023 på Prioritet Serneke Arena i Göteborg!

För att inte missa något, prenumerera på vårt nyhetsbrev
Scroll to Top