Hur kan Handslaget skapa en återbruksmarknad?

Sveriges riksdag har beslutat att Sverige ska ha noll nettoutsläpp av växthusgaser senast år 2045. Bygg- och anläggningssektorn har en färdplan för att nå detta nationella mål. Göteborgs Stads Kommunfullmäktige har också antagit målet att ha nästan noll klimatavtryck senast år 2030, där klimatneutralt byggande är viktigt för att uppnå detta. På Göteborgs plattform för klimatneutralt byggande arbetar aktörer inom hela värdekedjan tillsammans kring tio åtaganden för en omställning till en klimatneutral byggbransch, där utmaningar kring regelverk och nya material hanteras på ett inkluderande sätt. Målet är att snabbt minska klimatpåverkan i praktiken och skapa en lärande miljö för alla involverade.

Business Region har precis lanserat Göteborgs Plattform för klimatneutralt byggande där Handslaget är ett viktigt initiativ för ett cirkulärt byggande. Initiativet Handslaget har som mål att öka återbruket genom konkreta åtgärder inom cirkulärt byggande och skapa en återbruksmarknad i Göteborgsregionen, samtidigt som det leder till fler företag och jobb inom området. Samarbetet innefattar privata och offentliga fastighetsägare i Göteborg som har skrivit under en avsiktsförklaring att öka arbetet med cirkulär byggnation. Syftet är att främja hållbarhet genom ökad användning av återbruk i byggsektorn.

På Byggmässan den 26 april kl 15.15 – 16.00 kommer du kunna lyssna till detta panelsamtal om återbruk i byggbranschen, där experter från olika företag diskuterar ämnet. Panelsamtalet fokuserar på initiativet handslaget och dess viktiga innebörd för byggbranschens framtid. 

På scen träffar du:

Eva-Lena Albihn, Vice VD och Hållbarhetschef, Business Region
Susan Runsten, Processledare kluster och innovation, Business Region
Anna-Maria Blixt, Circular Economy specialist, Architect SAR/MSA
Jacob Steen, VD, Bruksspecialisten
Jenny Hennecke, Utbildningsledare för Fastighetsförvaltarutbildningen och kursen Återbruk inom Fastighet och Bygg
Josefina Sallen, Area Manager Circular Transition

Boka in detta på Byggmässan Göteborg 26 april! Vi ses där

För att inte missa något, prenumerera på vårt nyhetsbrev
Scroll to Top