Så skapar vi sunda byggarbetsplatser!

Att nå framgång i arbetet med sund konkurrens är en avgörande framtidsfråga för bygg- och anläggningsbranschen. Den 27 april bjuder Byggföretagen i väst in till ett seminarium om hur vi i praktiken skapar sunda byggarbetsplatser och en sund bransch. Genom att samla aktörer från hela byggprocessen – såväl beställare som entreprenörer – vill vi sprida kunskap om det viktiga arbetet mot arbetslivskriminalitet och lyfta fram vad just ditt företag eller organisation kan göra för att aktivt arbeta för en sund konkurrens.

Seminariet avslutas med lättare lunch och mingel i mässhallen..

På agendan

– Framtidenkoncernen satsar inom både renovering och nyproduktion. Hör deras ambitioner och mål, hur de som beställare verkar för sund konkurrens och vilka förväntningar de har på entreprenören.
Terje Johansson, vd Framtidenkoncernen och Dan Sandén, vd Framtiden Byggutveckling AB

Hur har myndigheternas arbete utvecklats? Om A-krimcenter och tipsfunktioner
Conny Svensson, Skatteverket och Miia Vuolama, Ekobrott

– Panelsamtal: Hur kan byggföretag praktiskt jobba för sund konkurrens? Fyra inspirerande exempel från branschen
Serneke, Tornstaden, Veidekke och Brixly

– Sund konkurrens online och bankinitiativet
Johan Flodin, Byggföretagen

Panelsamtal: Vilka verktyg finns och vad behövs framgent?
Peter Nilsson, ID06, Victor Broberg, Infobric och Johan Flodin, Byggföretagen

– Hur kan byggföretag praktiskt jobba för sund konkurrens? Fyra inspirerande exempel från branschen.
– Hur har myndigheternas arbete utvecklats? Om A-krimcenter och tipsfunktioner.
Skatteverket, Arbetsmiljöverket, Ekobrott

När? 27 april 2023 kl. 10.00-12.00
Var? Prioritet Serneke Arena, i konferensrummet Camp Nou

Obs – begränsat antal platser. Seminariet hålls under Byggmässan i Kviberg på Prioritet Serneke Arena och är kostnadsfritt för dig med biljett in till mässan.

För att inte missa något, prenumerera på vårt nyhetsbrev
Scroll to Top