Återbruk – från powerpoint till business

Återbruk, en av flera delar som ska bidra till att byggbranschen ska uppfylla målen på en klimatneutral byggprocess 2045. För att återbruk ska ge största effekt krävs att man siktar på det mest klimatpåverkande i bygget, nämligen stommen. Det är Stena Stål och Stena Fastigheters fokus i deras gemensamma arbete, att bana väg för en välfungerande cirkulär process av hela stomsystemet. I detta föredrag delar Stena Stål och Stena Fastigheter med sig av sina erfarenheter och vad de ser som nycklar till omställningen mot ett mer cirkulärt materialflöde, från powerpoint till business helt enkelt.

Scroll to Top