Digitalisering i praktiken!

Alla pratar om digitaliseringen av bygg och fastighetsbranschen. Men hur gör man i praktiken? Varför går det så långsamt?  Och måste allt vara agilt?

Johanna kommer att ge ett 5-stegs program  med konkreta case kring hur man arbetar med att digitalisera arbetssätt, tjänster, kunder och medarbetare och vilket ledarskap och processer som krävs för att klara av digitaliseringen.

Men också hur digitaliseringen är en nyckel, särskilt i en lågkonjunktur.

Scroll to Top