En attraktiv arbetsplats – kommunikationsknep för att få folk att trivas på jobbet!

Tony Blair sa vid tillfälle att ”The best way to know if a country is good is simple. Either people are trying to get in or out of the country!”. Samma princip gäller arbetsplatser och mäts inte bara på personalomsättningen utan också vilken typ av personer som lämnar arbetsplatsen. Vision framhöll att en rekrytering i snitt kostar 541.000 kronor per person och ett stort skäl till att folk lämnar är kommunikationskulturen samt ledarskapsstilen på arbetsplatsen. Retorikern och Ledarskapstränaren Elaine Eksvärd belyser idag både ledstjärnor och fallgropar på vägen till målet om en attraktiv arbetsplats. Ni får både insikter och underlag som ni kan jobba med länge för att bli den där arbetsplatsen varje medarbetare kan se fram emot att komma till.

För att delta på inkluderingsworkshoppen behöver du registrera dig både till mässan och sedan här

Varmt välkommen till en interaktiv workshop med Elaine Eksvärd – ”En attraktiv arbetsplats”.

Psst…det är helt kostandsfritt att delta för dig i branchen, men skynda er – antalet platser är begränat.

 

Scroll to Top