Så bygger vi den säkerhetskultur branschen behöver!

Ett samtal mellan Håll Nollan, Bravida, AF-gruppen och Akademiska hus där vi lyfter det komplexa ämnet säkerhetskultur tillsammans med dig i publiken.

Håll Nollan har under de senaste åren arbetat med en formulering av vad säkerhetskultur innebär för föreningen och våra medlemsorganisationer. Att formulera betydelsen av säkerhetskultur är komplext, men något vi anser är viktigt för att få en kultur som genomsyrar hela branschen. Under våren kommer vi att publicera resultatet av arbetet och i samband med det även lyfta det i olika sammanhang och först ut blir vårt frukostseminarium under Byggmässan.

Samtalet kommer bland annat att fokusera på ledarens roll för en god säkerhetskultur, vikten av att involvera hela kedjan i byggprocessen, varför säkerhetskultur och riskhantering går hand i hand, förutsättningar för en bra kultur och hur Håll Nollans material kommer att stötta i säkerhetskulturarbetet. 

Mer info kommer inom kort…men redan nu kan du säkra din plats på seminariet genom att registrera dig kostandsfritt här

Scroll to Top