Spelidé och ledarskap – This is how legends are made

ISOBETONGs beskrivningar vad det gäller färdriktning och förhållningssätt skall vara ett likhetstecken med hur vi tillgodoser uttalade och outtalade behov  – svart på vitt. Vi skall lägga grunder för generationer. Vårt sätt att tanka hållbart summeras i det engelska ordet – Legacy. Färdriktningen som beskriver vår strategi kallar vi för – how legends are made. Förhållningssättet som beskriver vår leverans kallar vi för – TAKE IT ISO.
– FOKUS
Engagemang
– VINNARKULTUREN
Talang
Tillsammans
– 5 FRAMGÅNGSFAKTORER
Skapa
Leda
Involvera
Utveckla
Förbättra

Kigge kommer även tala kring tips och trix från en Betongfluenser, hur skapar man ett varumärke på LinkedIn som Kigge Nilsson har gjort?

Detta vill du inte missa!

Scroll to Top