ADVISORY BOARD

DIREKT FÖRANKRAT I BRANSCHEN

Vi har fyllt vårt Advisory Board med starka representanter ifrån näringslivet som har en direkt koppling till bygg och -anläggningsbranschen. Vi samlas ett antal gånger per år och har dessutom ett levande digitalt forum där vi stämmer av utvecklingen framåt och säkerställer att vi är på rätt spår för att alltid vara relevanta för våra utställare och besökare. Vi är oerhört stolta över våra representanter!

Amanda Eklund

Amanda Eklund

Arbetsledare och skapare av podcasten Samhällsbyggarkvinnor
SERNEKE

Amanda jobbar som arbetsledare på Serneke och befinner sig till vardags ofta ute på olika byggprojekt. Det är minst sagt en spännande vardag där hon ställs inför flera sorters utmaningar varje dag, alltifrån att tekniska frågor och kontraktsfrågor behöver lösas till att säkerställa att projektet har en god arbetsmiljö.

Förutom att arbeta med de utmaningar ett byggprojekt erbjuder har Amanda även ett brinnande intresse för frågor som berör jämställdhet, mångfald och ledarskap. Amanda anser att detta är frågor som byggbranschen behöver arbeta med och 2019 startade hon därmed podcasten Samhällsbyggnads-kvinnorna. Genom sin podcast blev Amanda nominerad till jämställdhetspriset på Betonggalan 2019. Dessutom har Amanda lett flera panelsamtal med studenter och aktörer inom branschen för att öppna upp för diskussion om jämställdhet och mångfald som sedan kan få Byggbranschen att hitta lösningar och agera tillsammans.

Cecilia Alme¦ür

Cecilia Almér

Uppdragsledare
WSP

Cecilia jobbar som senior konsult och uppdragsledare på WSP Sverige. WSP ett globalt företag med världsledande rådgivare och konsulter inom samhällsutveckling.

Cecilia har jobbat med frågor inom miljö och arbetsmiljö, kvalitet, hållbarhet och säkerhet sedan 2006. Idag leder hon strategiska uppdrag både på ledningsnivå och operativt i verksamheter. Hon har en bred kunskap i att stötta organisationer inom framförallt bygg- och anläggningsbranschen och produktions- och processindustrin i frågor kopplat till strategi, riskhantering, processkartläggning, verksamhetsstyrning, projektledning, lagefterlevnad och utbildning.

Cecilia arbetar även med affärsutveckling, omvärldsbevakning och marknadsföring för att skapa nya affärsmöjligheter och styr utvecklingsprocessen inom WSP:s avdelning Miljömanagement.

fredrik

Fredrik Nilsson

VD & Marknadsansvarig
PROACCESS

Fredrik är VD och marknadsansvarig på Proaccess, ett av Sveriges ledande höghöjdsföretag med fokus på arbete på höjd, fallriskmiljöer och slutna utrymmen. Arbetsområdet är inom tjänstesektorn med entreprenader men han arbetar även inom utbildning och produkter.

Fredrik brinner för marknadsutveckling och tror inte på konkurrens mellan bolag utan att man tillsammans skall utveckla marknaden och skapa möjligheter.

IMG_7283

Maria Forsberg

Director of Service Innovation
HUSQVARNA CONSTRUCTION PRODUCTS

Maria jobbar som ansvarig för tjänsteinnovation på Husqvarna, ett företag med över 300 års erfarenhet av konstant förnyelse och innovation.

Maria är ansvarig för att identifiera och skapa nya affärsmöjligheter möjliggjorda av digital teknologi, nya samhällstrender och nya affärsmodeller med målet att effektivisera, utmana och förbättra byggbranschen tillsammans med övriga samhällsaktörer.

Maria har tidigare erfarenhet av affärs- och tjänstedesign och digital transformation inom global fordons- och tillverkningsindustri.

Fredrik Ålund

Fredrik Ålund

Sälj- & Marknadschef
ATLAS COPCO POWER TECHNIQUE

Atlas Copco är sedan länge etablerad som leverantör av maskiner till bygg & anläggningsbranschen.

Fredrik är tidigare verksam inom energibranschen som försäljningschef, affärsutvecklare och projektledare på företag som ABB och Alstom, både på den svenska och internationella marknaden.

Han har under fem år varit stationerad i Indien och Kina som platschef för flera större anläggningsprojekt. Men är nu Sälj & Marknadschef för Atlas Copco Power Technique med ansvar för Skandinavien.

Scroll to Top