Byggmässan Göteborg

Christian Koch

Christian Koch

Christian är professor i byggproduktionsledning, Construction Management, Arkitektur och Samhällsbyggnad vid Chalmers tekniska högskola.

Magnus Brile

Magnus Brile

Konsult & vVD LUCO AB och författare till boken Infrastrukturguiden – en handbok i projektledning.

Scroll to Top