Binosight AB

Binosight AB

Aldrig har det varit viktigare att minska riskerna i dina byggprojekt! 

”Tack till Binosight som skapat ett fantastiskt verktyg som möjliggjort att vi löpande kunnat mäta PQi och säkerställa hög nivå i projektet med reducerade risker som resultat.” Så skrev en av våra kunder, som landade sitt projekt i tid och med SÄNKTA kostnader, mitt under byggkrisen. 

Det finns många verktyg för att ”hantera” risker men, märkligt nog, inga för att ”identifiera risk – fram tills nu. Kom till vår monter för att testa PQi som kan hjälpa dig att förebygga fördyringar, förseningar, tvister och olyckor i projekten. 

PQi är ett enkätbaserat mätverktyg som snabbt och enkelt hjälper dig att fånga upp risker tidigt i projektet.  Tjänsten är utvecklad i samarbete mellan Binosight, Byggherrarna och Luleå tekniska universitet.  

Redan idag har PQi använts i över 300 byggprojekt av byggherrar och entreprenörer såsom Akademiska hus, Vasakronan, Corem, Fabege, RO Gruppen, ByggPartner och många fler. 

I montern kan du också ta del av PQi-rapporten 2022 som avslöjar de mest efterfrågade förbättringsområdena i svenska byggprojekt. Missa inte en unik inblick i våra projekts utmaningar baserade på enkätsvar från 8 000 projektdeltagare.

Produkter

Ett verktyg som minskar riskerna i dina byggprojekt

Ett verktyg som minskar riskerna i dina byggprojekt

PQi är ett enkätbaserat mätverktyg som hjälper dig identifiera risker tidigt i dina byggprojekt. På köpet dokumenterar du viktiga erfarenheter att ta med dig in i nästa byggprojekt. På 5-10 minuter startar du själv en automatiserad PQi-mätning. Enkäten besvaras digitalt av alla som är involverade i projektet, på 14 språk. Direkt enkäten stängs har du en färdig rapport att ladda ner. Där får du en unik bild av projektets styrkor, svagheter och identifierade risker. Jämförelse med Best Practice för branschen, trend och utveckling. Riskidentifiering och erfarenhetsåterföring i samma verktyg!

Läs mera »
PQi grundkurs – Att mäta projektkvalitet

PQi grundkurs – Att mäta projektkvalitet

Kursen ”Att mäta projektkvalitet” hjälper dig minska riskerna i dina byggprojekt. Kursen finns som 2-tim onlinekurs och företagsanpassad grupputbildning. När du genomfört kursen kommer du: • Ha fått insikter för att göra ditt nästa projekt ännu bättre. • Kunna lägga upp och starta en PQi-mätning på egen hand. • Känna till hur du ska agera för att lyckas med din PQi-mätning. • Veta hur du tolkar resultatet av en PQi-mätning. • Ha fördjupade kunskaper om kvalitetsmätning av byggprojekt.

Läs mera »

Nyheter

Jobbannonser

Kontaktinformation

Skicka oss ett meddelande

Scroll to Top