Byggakademin Sverige AB

Byggakademin Sverige AB

Om oss

Byggakademin är ett familjeföretag som startade med kursverksamhet år 2005 mot byggsektorn.
Vi har en passion för att utbilda och utveckla människor i branschen och därmed bidra till en bättre samhällsutveckling. Byggakademin är företaget där allt är möjligt, där alla skall känna sig varmt välkomna och få en fantastisk service. För oss handlar det inte bara om att förmedla kunskap. Våra kursdeltagare ska känna att de efter våra kurser kan förändra och utveckla sig själva, sitt arbetssätt och kunna bidra till utveckling på sin arbetsplats. Våra kunder ska uppleva att de har igen sin investering direkt.
Bolagets grundare och ägare är Anna och Thomas Bley. Gemensamt har de 80 års erfarenhet från byggsektorn i olika ledande positioner och 40 års erfarenhet som kursledare. Vi genomför utbildningar i fysiska klassrum och virtuellt över hela Sverige och våra kunder finns representerade från Kiruna i norr till Malmö i söder. Vårt kontor ligger i Stockholm, Nacka och vår mission är att vara det bästa utbildningsföretaget i byggsektorn.

Snabba fakta om oss
• Vi är den bästa utbildningsleverantören i byggsektorn och vill vara ert förstahandsval
• Vi erbjuder öppna kurser inom kursområdena: projektstyrning, arbetsmiljö, miljö och kvalitet, teknik och installation, juridik, chef, ekonomi och ledarskap
• Vi genomför i snitt ca 130 kurser årligen för totalt ca 2300 kursdeltagare. 75 % av kurserna är öppna och 25 % är företagsanpassade. Ca 35 % av våra kursdeltagare deltar på distans
• Vi erbjuder byggsektorns mest erfarna och pedagogiska föreläsare inom sina respektive kursområden
• Vår pedagogik är modern baserad på blended learning och en digital learning plattform/app. Vi varvar föreläsning, workshop och rollspel.
• Vi har flera års erfarenhet som leverantör av ramavtal åt stora bolag i byggsektorn och är leverantör av branschanpassade utbildningar åt bransch- och arbetsgivarorganisationer
• Kurserna hålls i en härlig miljö med härliga fikapauser och god mat

Anna Bley och Thomas Bley
Anna Bley är VD, föreläsare och rektor på Byggakademin. Anna är civilingenjör från KTH och Handelshögskolan och har tidigare arbetat på NCC och Skanska som arbetsledare, kalkylator, inköpare, PC och AC och haft flera chefsroller på bolags- och koncernnivå.

Thomas Bley är styrelseordförande, föreläsare och tidigare vice VD på Skanska. Thomas är civilingenjör, kursledare och rådgivare till företagsledningar inom byggsektorn. Thomas har lång erfarenhet från olika befattningar i byggbranschen – allt ifrån platschef, arbetschef, avdelningschef till VD i stora företag.

Geografisk täckningsgrad
Våra öppna kurser hålls i Göteborg, Linköping, Malmö, Stockholm , Skellefteå, Umeå och Uppsala. Våra företagsinterna kurser genomförs enligt våra kunders önskemål på orter över hela Sverige.

Vårt kursutbud
Byggakademin erbjuder ett av marknadens största öppna kursutbud specifikt anpassat för byggsektorn. Samtliga är anpassningsbara till företagsinterna kurser och vi genomför årligen ca 40 företagsinterna kurser över hela Sverige.

Vårt befintliga kursutbud är uppdelat i följande kursområden.
• Projektstyrning
• Arbetsmiljö, miljö och kvalitet
• Teknik och installation
• Juridik
• Chef, ekonomi och ledarskap

Nedanstående kurser ingår i vårt öppna kursutbud och vi genomför även vissa kurser på Engelska.

Projektstyrning
1. Arbetsledarutbildning 1
2. Arbetsledarutbildning på Engelska
3. Arbetsledarutbildning 2
4. Ansvarig hantverkare
5. Bygg- och projektledning i praktiken
6. Diplomerad bygg- och projektledare
7. Diplomerad Platschef
8. Inköp för alla i byggsektorn
9. Kalkyl och anbudsarbete
10. Projekteringsledning
11. Projektledning
12. Projektplanering

Arbetsmiljö, miljö och kvalitet
1. Bas-P och Bas-U Byggarbetsmiljösamordnare
2. Bas-P och Bas-U Certificate English Course
3. Bas-P och Bas-U Byggarbetsmiljösamordnare uppdatering
4. Bättre Arbetsmiljö – BAM för byggsektorn
5. Diplomerad KMA-samordnare
6. Före Bygga byggherrens arbetsmiljöansvar
7. KMA-samordning i praktiken
8. Kontrollansvarig enligt PBL
9. Kontrollansvarig enligt PBL – Uppföljning
10. Miljöansvar i byggbranschen
11. Miljöansvar i anläggningsbranschen
12. Organisatorisk och social arbetsmiljö, OSA
13. Allmän utbildning om ställningar – 9 m
14. Fallskyddsutbildning – arbete på hög höjd
15. Heta arbeten
16. HLR med hjärtstartare
17. Liftutbildning
18. Skyddsombudsutbildning
19. Säkra lyft

Teknik och installation
1. AMA AF 12/21
2. AMA Anläggning 20 & MER 20 fördjupning
3. AMA grundkurs för anläggare och husbyggare
4. AMA Hus 21
5. BIM projektering grundkurs
6. Geoteknik grundkurs
7. Installations- och energisamordning
8. Ritningsläsning
9. Schaktansvarig – Säker Schakt

Juridik
1. ABK 09
2. Entreprenadjuridik grundkurs
3. Entreprenadjuridik fördjupning
4. LOU för byggsektorn
5. ÄTA-hantering och juridik

Chef, ekonomi och ledarskap
1. Byggakademin Leadership Program
2. Ekonomi för chefer i byggsektorn
3. Ekonomi projektavstämning
4. Förhandlingsteknik
5. Praktiskt ledarskap

Kursledare
Våra kunniga och inspirerande kursledare är alla verksamma experter inom byggsektorn inom sina respektive ämnesområden. Kursledarna är erfarna pedagoger som älskar att lära ut och att dela med sig av sina egna erfarenheter från branschen. Vidare har de förmågan att se varje enskild kursdeltagare och erbjuda sig att möta varje individ utifrån dennes förutsättningar och behov.

Vi kommer framför allt lyfta vårt kursutbud som hålls på plats i Göteborg men även våra lärarledda distansutbildningar. Besökaren kan förvänta sig att få en personlig kontakt med säljansvarig i Västra Götaland på mässan. Besökaren kommer få svar på frågor om våra kurser och kommer få möjlighet att rådgöra om sina utvecklingsbehov. Syftet är att besöket i montern ska vara positivt och kännas utvecklande för besökaren.

Vi ser fram emot att få möta besökarna på mässan i Göteborg och hoppas på att få knyta många nya kontakter genom att visa upp hur Byggakademin kan hjälpa dem att utvecklas och bidra till förändring på sin arbetsplats och i samhället.

Byggakademins kärnvärden
• Familjära och personliga
Vår företagskultur är familjär, trevlig och personlig. Vi är unika genom vår höga kvalitet på våra utbildningar, inspirerande kunniga lärare och vår personliga service. Våra medarbetare har alltid kunden i fokus och gör alltid sitt bästa för att uppnå bästa kundnöjdhet.

• Moderna samhällsutvecklare
Vi är moderna, nytänkande samhällsutvecklare med en positiv framtidstro som hjälper våra kunder att skapa ett säkrare, vackrare och tryggare samhälle. Vi har ett arbetsklimat där det är högt i tak med möjlighet till utveckling. Vi är snabbfotade och anpassar oss snabbt till marknadens förutsättningar genom att ligga i framkant med vårt arbetssätt, pedagogik och högteknologiska lösningar.

• Glädjefulla och kreativa
Vår organisation speglar den pedagogik vi lär ut som är glädjefull och inspirerande och alltid utgår från individens behov för att hitta nya kreativa och effektiva arbetssätt. Vi följer alltid upp med lösningar baserade på aktuella händelser från byggsektorn. Våra utbildningar ger kunskaper och färdigheter som leder till förändring och personlig utveckling vilket bidrar till en positiv företags- och samhällsutveckling.

• Professionella
Vi är alltid seriösa i bemötandet mot kunden i allt vi gör från kundkontakt före, under och efter utbildningarna. Kunden ska känna sig trygg och väl omhändertagen under utbildningen och med den kunskap de tar med sig efter utbildningen. Våra kunder ska uppleva att de har igen sin investering direkt.

Produkter

Ekonomi projektavstämning

Ekonomi projektavstämning

Ta kontroll över ekonomin i ditt projekt. Höj blicken och lär dig tänka och förstå hur ni kan bli mer lönsamma i era projekt. Vår kurs Ekonomi – projektavstämning för byggsektorn är perfekt för dig som vill få full kontroll på hur ditt projekt går ekonomiskt. Hinner du upptäcka problemen i dina projekt innan det är för sent? Tycker du att avstämningsarbetet tar för lång tid? Kursen Ekonomi – projektavstämning ger dig verktyg och metodiker för att arbeta effektivt med avstämningar och prognoser.

Läs mera »
ÄTA – hantering & juridik

ÄTA – hantering & juridik

Har du kontroll över dina ÄTOR? Vet du när du får ta betalt för tillkommande arbete eller när din entreprenör har rätt att få ersättning? Vet du vilka krav standardavtalen ställer på hanteringen av ÄTOR för att du eller din entreprenör ska ha rätt till extra ersättning? Du får alla svaren på vår kurs i ÄTA för bygg- och anläggningsbranschen.

Läs mera »

Nyheter

Jobbannonser

Kontaktinformation

Skicka oss ett meddelande

Scroll to Top