Christian Koch

Christian Koch

Christian är professor i byggproduktionsledning, Construction Management, Arkitektur och Samhällsbyggnad vid Chalmers tekniska högskola.

Scroll to Top