Magnus Brile

Magnus Brile

Konsult & vVD LUCO AB och författare till boken Infrastrukturguiden – en handbok i projektledning.

Scroll to Top