Aj då – inte nu igen! Hur undviker vi att göra om samma misstag i nästa projekt? 

Bristande erfarenhetsåterföring har gång på gång pekats ut som ett av byggbranschens största problem. Många misstag kunde undvikits om vi hade varit bättre på att dokumentera och få med oss erfarenheter från ett projekt till ett annat. Hur skulle det här kunna gå till i praktiken?  

Anna Kadefors på KTH har liknadt byggprojekt vid Sisyfos stenar. Varje projekt startar från noll och vi rullar det mödosamt upp till toppen. När projektet är klart rullar stenen ända ner. Sedan startar vi nästa projekt från botten och börjar rulla upp igen…

Tänk om vi kunde få med oss ett lärande från varje projekt som gjorde att vi startade nästa projekt lite ”högre upp”, med lite bättre förutsättningar. Hur skulle vi kunna få till en bättre erfarenhetsåterföring mellan projekten?

Detta diskuteras i ett spännande panelsamtal med västkustprofilerna:
•Johan Alte, KMA RO-gruppen
•Anna Kadefors, professor KTH
•Ulrika Videli, affärschef Vestia
•Lina Cavallin, Avdelningschef, Göteborgs Stad, Stadsfastighetsförvaltningen
•Magnus Tengberg, Chef stads- och fastighetsutveckling Vasakronan
•Samtalet modereras av Samuel Lindén, marknadschef på Coreco.
Seminariet arrangeras av Binosight i samarbete med Coreco

Anmäl dig kostnadsfritt till seminarium#2 här

Scroll to Top