Arbetslivskriminalitet, brottsmodus och möjligheterna att förebygga det

Ekobrottsmyndigheten bedömer att arbetslivskriminalitet är ett allvarligt hot mot den sunda konkurrensen inom byggbranschen-. Kriminaliteten behöver både bekämpas och förebyggas. Vad är arbetslivskriminalitet och hur ser brottsuppläggen ut?  Vad är myndigheternas ansvar?  och vad kan branschen göra själv?

Scroll to Top