Bättre förfrågningsunderlag = minskad risk = bättre projektekonomi 

Enligt den senaste PQi-rapporten från 2022 med enkätsvar från 8 000 personer i byggsverige leder ”dålig kvalitet i förfrågningsunderlagen” till stora merkostnader och risker. 45% av de svarande anger att förfrågningsunderlagen överlag håller för låg kvalité. Detta är den enskilt största risken enligt rapporten. Hur skapar vi bättre förfrågningsunderlag och ger våra projekt bättre förutsättningar?  
Med hjälp av data från 167 byggprojekt kan vi nu konstatera, svart på vitt, att förfrågningsunderlag är det område där flest efterfrågar förbättring. En fråga värd att ta på största allvar. Otydliga och bristfälliga förfrågningar lägger grunden för projekt som får dåliga förutsättningar redan från start. Dåliga projekt skapar tvister, bristande trivsel, förseningar och dålig projektekonomi. Men vad definierar egentligen ett ”bra förfrågningsunderlag” och vad krävs för att åstadkomma det? Hur återkopplar vi erfarenheter från våra projekt, så att varje ny upphandling blir lite bättre än den förra?

Detta diskuteras i en spännande panel bestående av :
•Ulrika Hörgren, Projektområdeschef Akademiska Hus
•Peter Gagner-Geeber, Chef Produktionsstöd Veidekke Entreprenad
• Anders Pettersson, Arkitekt SAR/MSA/ Studiochef, Arkitekterna Krook & Tjäder AB
• Filip Bååw, Chef Projektledning, NCC Property Development Region Väst


•Samtalet modereras av Henrik Melkstam, vice vd på Coreco
Seminariet arrangeras av Binosight i samarbete med Coreco

Anmäl dig kostnadsfritt till seminarium#1 här

Scroll to Top