Minska riskerna i dina byggprojekt med PQi! 

Aldrig har det varit viktigare än nu att fånga upp risker tidigt i dina byggprojekt. På en pressad marknad plågas alltför många projekt av fördyringar, förseningar och olyckor. I ett unikt samarbete har bransch och forskare utvecklat branschstandarden PQi som kan användas för riskidentifiering i dina byggprojekt. Här får du veta allt du behöver veta om PQi som riskverktyg.  

Riskhantering är en central aktivitet i de flesta byggprojekt. Det finns också många verktyg på marknaden för att ”hantera” risk. Verktyg för att ”identifiera” risk är dock sällsynta. Under sex år har mjukvarubolaget Binosight och Byggherrarna, tillsammans med forskare vid Luleå tekniska universitet, utvecklat PQi – en ny automatiserad molntjänst för att mäta projektkvalitet. En av de största nyttorna med PQi är just förmågan att identifiera risker tidigt i våra projekt. Är PQi ett verktyg som på allvar kan hjälpa oss att driva bättre projekt? Vad skulle det innebära för projektekonomin, kundrelationen, arbetsmiljön etc om vi kunde bli mer proaktiva och förebygga riskerna innan de löser ut?   

Thomas Samuelsson, vd på Binosight, berättar om arbetet bakom PQi. Han visar också hur verktyget kan användas för att driva bättre projekt. Johan Alte, KMA på RO gruppen, som använt verktyget intervjuas om hur han upplever tjänsten. Möjlighet till frågor och diskussion.  

Anmäl dig kostnadsfritt till seminarium#3 här

Scroll to Top