Rebecca Redtzer

KungligKungliga Tekniska högskolan, Master’s degree, Real Estate and Construction Management, Chalmers tekniska högskola, Bachelor’s degree, Civil and Environmental Engineering

Scroll to Top